Spotkanie służb ratowniczych powiatu kościańskiego

14 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie odbyło się spotkanie podmiotów i służb ratowniczych powiatu kościańskiego. Oprócz gospodarzy i reprezentacji miejscowej Komendy Powiatowej PSP w spotkaniu udział wzięły osoby z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Miejskiej, pomocy społecznej, lokalnych samorządów oraz zarządcy dróg.Głównym tematem spotkania było omówienie bieżącej współpracy związanej z usuwaniem skutków zdarzeń. Podsumowano działania w okresie letnim i zaplanowano współdziałanie w zbliżającym się okresie zimowym. Szeroko omawiano obieg informacji związany z obsługa zdarzeń. Nie zabrakło także zagadnień związanych z funkcjonowaniem numerów alarmowych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Omówiono zasady udzielania pomocy osobom bezdomnym w okresie występowania niskich temperatur. Zarządcy dróg przedstawili przygotowanie do utrzymania dróg w okresie zimowym. W trakcie spotkania zaplanowano także wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe oraz akcje profilaktyczno – edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców. Uczestnicy narady stwierdzili, że w przyszłości należy kontynuować wymianę doświadczeń i integrację środowisk podczas tego typu spotkań.

 

źródło:KP PSP w Kościanie

Powiązane artykuły

Wpisz komentarz

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY! Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, musisz wiedzieć, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać numer ip Twojego komputera.