Kolejni wyszkoleni stermotorzyści

W dniach 13-14, 20-21 i 27 października na bazie JRG 7 KM PSP w Poznaniu odbył się kurs, który miał na celu uzyskanie uprawnień stermotorzysty. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Komisji Urzędu Żeglugi Śródlądowej z Bydgoszczy.

Podczas kursu słuchacze poznali między innymi zasady zachowania bezpieczeństwa na statku na  wodach śródlądowych, znaki i sygnały wodne, budowę statków, mechanizmów, pędników i podzespołów oraz zasady manewrowania nimi w różnych warunkach atmosferycznych. Szkolenie kończył egzamin teoretyczny i praktyczny sprawdzający poziom wiadomości i umiejętności.

Z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie w kursie brały udział trzy osoby tj. st. str. Filip Matysiak, st. str. Łukasz Kraczewski i str. Mateusz Piotrowski. Cała trójka wróciła z nowymi uprawnieniami, które są niezbędne podczas prowadzenia akcji.

Opracowanie: kpt. Szymon Klemenski – KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Najnowsze artykuły