Wręczenie zaświadczeń o wyborze Burmistrza Gminy Czempiń i Radnych Rady Miejskiej

W dniu 5 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Czempiniu zostały wręczone przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu – Magdalenę Głuchą – Napierała zaświadczenia o wyborze na stanowiska Burmistrza Gminy Czempiń oraz Radnych Rady Miejskiej w Czempiniu wybranych w wyborach w dniu 21 października 2018 roku.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej poinformowała, że do podstawowych zadań Komisji należało:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych – dokonano rejestracji 33 kandydatów;
2) rejestrowanie kandydatów na burmistrza gminy – dokonano rejestracji 2 kandydatów;
3) zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości;
4) zarządzanie druku kart do głosowania;
5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
6) ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rady gminy oraz na Burmistrza Gminy Czempiń – Miejska Komisja Wyborcza dokonała na podstawie protokołów przekazanych przez sześć obwodowych komisji wyborczych. W dniu 22 października 2018 roku przedłożyła je wraz ze zbiorczymi wynikami wyborów, do Rady Miejskiej w Czempiniu i Burmistrza Gminy Czempiń, Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.
W dniu 5 listopada 2018 roku zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Gminy Czempiń odebrał Pan Konrad Karol Malicki, który w I turze wyborów, uzyskawszy 4 187 głosów został Burmistrzem Gminy Czempiń.
Zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Czempiniu odebrali:
1) w okręgu wyborczym nr 1 – Pani Lucyna Wanda Mikołajczak;
2) w okręgu wyborczym nr 2 – Pan Zbigniew Henryk Kłos;
3) w okręgu wyborczym nr 4 – Pan Artur Kozłowski;
4) w okręgu wyborczym nr 5 – Pan Piotr Hirowski;
5) w okręgu wyborczym nr 6 – Pan Cezary Szukalski;
6) w okręgu wyborczym nr 7 – Pan Tomasz Grzelczyk;
7) w okręgu wyborczym nr 8 – Pan Krzysztof Sankiewicz;
8) w okręgu wyborczym nr 9 – Pan Piotr Leszek Mylka;
9) w okręgu wyborczym nr 10 – Pani Monika Mróz;
10) w okręgu wyborczym nr 11 – Pan Maciej Franciszek Głochowiak;
11) w okręgu wyborczym nr 12 – Pan Marcin Wojciechowski;
12) w okręgu wyborczym nr 13 – Pan Jan Zenon Ratajczak;
13) w okręgu wyborczym nr 14 – Pan Łukasz Stasiak;
14) w okręgu wyborczym nr 15 – Pani Zofia Bartkowiak.
W okręgu wyborczym nr 3 mandat radnego uzyskał Pan Maciej Kamil Kuhnert, który zaświadczenie odbierze w terminie późniejszym.
Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki złożył nowo wybranym Radnym gratulacje i życzył wspólnej, owocnej pracy na rzecz Gminy Czempiń w nadchodzącej kadencji.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły