Wmurowano Akt Erekcyjny pod budowę remizy w Srocku Wielkim

W piątek, 26 października 2018 roku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę remizy strażackiej w Srocku Wielkim. O budowie strażnicy w jednostce OSP Srocko Wielkie prowadzono rozmowy od wielu lat. Ostateczna decyzja zapadła na walnym zebraniu sprawozdawczym 17 marca 2018 roku. 14 września 2018 roku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie zostało złożone zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac budowlanych, polegające na budowie remizy strażackiej z dniem 15 września 2018 roku. 18 września 2018 roku rozpoczęto pierwsze prace budowlane – kopanie fundamentów. 24 września 2018 roku nastąpiło podpisanie, pomiędzy Urzędem Gminy w Czempiniu reprezentowanym przez Burmistrza Konrada Malickiego, a Ochotniczą Strażą Pożarną umowy dotyczącej przekazania 75 tysięcy złotych dotacji na budowę remizy. Dopilnowania wszelkiej dokumentacji związanej z budową wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowy i udzielenia pozwolenia na budowę podjął się Druh Kazimierz Dembny. Akt Erekcyjny w Srocku Wielkim podpisany został przez wszystkich uczestników uroczystości, wśród których znaleźli się: Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Paweł Buksalewicz, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie st. kpt. Robert Natunewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie Tomasz Grzelczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czempiniu Kazimierz Dembny, Komendant Gminny Związku OSP RP Jan Kasperski, strażacy ochotnicy z Srocka Wielkiego, Sołtys Srocka Wielkiego Marek Zagozda, mieszkańcy wsi i przedstawiciele mediów. Uroczystego odczytania aktu dokonał Prezes OSP Srocko Wielkie Druh Hubert Szymański, któremu podziękowano za determinację w dążeniu do wybudowania strażnicy. Podziękowania złożono także Naczelnikowi OSP Srocko Wielkie Druhowi Jackowi Grzelczykowi oraz Skarbnikowi Druhowi Pawłowi Boreckiemu. Poświęcenia aktu oraz powstającego budynku dokonał Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny w Głuchowie Tomasz Marciniak. Wraz z Aktem Erekcyjnym w tubie dla pamięci przyszłych pokoleń umieszczono monety i lokalną prasę. Akt wmurowany został w fundament powstającego budynku. „Niech to będzie wyjątkowe przedsięwzięcie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej i służy naszej społeczności, stanowiąc chlubę oraz niepowtarzalny pomnik wsi Srocko Wielkie” – głosi fragment treści wmurowanego dokumentu.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły