Odnowione stawy

Gmina Kościan zrealizowała dwa projekty z dofinansowaniem unijnym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadania wpisały się w realizację Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Zachowania Dziedzictwa Lokalnego. Pierwsza operacja pn. „Woda łączy historię i ludzi…” polegała na odnowieniu stawów w Krzanie, Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich w celu integracji mieszkańców.

Całkowity koszt tego zadania pochłonął 98.323,79 zł, a kwota dofinansowania ma wynieść 62.563 zł, tj. 63,63 % poniesionych wydatków.  Operacja druga pn. „Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu” przyczyni się do poprawy krajobrazu oraz wzbogacenia wartości i zasobów przyrodniczych w miejscach bogatych historycznie i kulturowo, a także otworzy możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na bazie zrewitalizowanych obszarów. Kwota wydatków na odnowienie stawu w Racocie wyniosła 185.089,18 zł, a wartość dofinansowania osiągnie 117.772 zł.

Na zdjęciu głównym znjaduje się staw w Racocie. Natomiast drugi staw znajdziemy w Szczodrowie, Krzanie i Łagiewnikach.

 

Źródło: Gmina Kościan

 

Najnowsze artykuły