Eksperyment drogą do wiedzy

W trosce o wysoką jakość oferty edukacyjnej świadczonej w czempińskich szkołach, realizowane są projekty dofinansowywane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”, którego całkowita wartość to 442 396,25 zł przy dofinansowaniu w wysokości 420 276,43zł oraz „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”, którego całkowita wartość wynosi 281 176,25 zł przy dofinansowaniu w wysokości 267 117, 43 zł. W ramach projektów realizowany jest szereg zajęć dodatkowych. Są to zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające myślenie logiczne; zajęcia oparte o przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych, edukacji w terenie, stosowaniu nowatorskich metody edukacji ekologicznej zachęcające uczniów do ochrony przyrody; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy z matematyki i przyrody; zajęcia o charakterze terapeutycznym skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; pokazy badawcze – pracownicy naukowi w szkole prezentują eksperymenty w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych, wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych; doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej; specjalistyczne kursy dla nauczycieli. 18 i 19 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Głuchowie odbyły się spotkania z pracownikami naukowymi z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dr Katarzyną Fiedorowicz i dr Agnieszką Zimną z Instytutu Genetyki Człowieka. Panie przeprowadzały bardzo ciekawe doświadczenia z wykorzystaniem wody. Prezentowały jak woda może wędrować, łączyć kolory. Uczniowie dowiedzieli się „Czego to woda nie potrafi” oraz skąd bierze się „Magia tęczy”, jak również poznali tajniki rozwiązywania zagadek kryminalnych. Zademonstrowana została hodowla komórkowa, ukazująca, że jesteśmy w stanie nie tylko utrzymać przy życiu komórki, ale też je namnażać dostarczając im niezbędnych do życia warunków, np. dzięki płynnej pożywce z rozpuszczonymi w niej składnikami odżywczymi. Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły stwierdzić, iż woda jest środowiskiem reakcji oraz rozpuszczalnikiem substancji. Uczniowie zastanawiali się, gdzie w życiu codziennym stosowane są badane zjawiska, oraz jak zachowują się cząsteczki wody w różnych temperaturach. Dzieci dowiedziały się także jak to się dzieje, że rzeczy, których nie widać gołym okiem mogą stanowić niezbite dowody w sprawach kryminalnych oraz jakie biologiczne ślady oraz używane metody eksperymentalne pomagają na co dzień w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Część zajęć poświęcona została cząsteczce DNA. Czym jest, skąd się bierze, jakie ślady biologiczne mogą posłużyć do wyizolowania DNA. Dlaczego to właśnie ono jest kluczowe w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Dzieci pomagały w budowaniu cząsteczki DNA, jak również izolowały DNA, które następnie zachowały w probówkach. Podczas zajęć prezentowane było również pobieranie i rozpoznawanie odcisków palców. Spotkania naukowe odbyły się także w Szkole Podstawowej w Czempiniu. 19 października 2018 roku uczniów odwiedziła dr Anna Kujawa pracująca w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Tematem eksperymentów stały się grzyby. Pani dr pokazała, że grzyby to organizmy żyjące, występujące nie tylko w lasach. Promowała zasady bezpiecznego grzybobrania i identyfikowała grzyby robiąc z nich mini wystawy. 22 października w Szkole Podstawowej w Czempiniu dr Zdzisław Bernacki z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu prezentował co żyje w glebie. Dzieci miały okazję obserwować zwierzęta w próbkach gleby, którą Pan dr Zdzisław Bernacki przywiózł ze sobą oraz dowiedziały się jak wygląda stonoga i ile naprawdę ma nóg. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach oraz brali udział w przeprowadzanych doświadczeniach. Serdecznie zapraszamy do oglądania filmu i fotorelacji.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły