Inwestycja w Sierakowie zakończona

Firma STRABAG Sp. z o.o. wybudowała nową drogę w Sierakowie. Zadanie polegało na budowie drogi gminnej o długości 1216 m z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 m wraz z wjazdami do nieruchomości i zjazdami na pola oraz przebudową kolizji z istniejącymi mediami. Przebudowie i częściowemu skablowaniu uległa linia energetyczna. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.895.739,21 zł.

Wybudowana droga przebiega na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z terenami o funkcjach mieszkaniowych i usługowych, co może otworzyć nowe możliwości inwestycyjne. Pierwsi przedsiębiorcy zgłaszają już zainteresowanie tą lokalizacją. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

 

Najnowsze artykuły