Frekwencja końcowa Powiat Kościański

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 77 379
Wyborców 62 464
Kart wydanych 33 788
Liczba obwodów 52
Frekwencja 54.09%

 

 

 

Frekwencja końcowa

Najnowsze artykuły