Wznieśmy pomnik na cześć Bohaterów!

Wznieśmy pomnik na cześć Bohaterów! Stowarzyszenie Aktywna Gmina Czempiń zaprasza do wsparcia inicjatywy upamiętniającej Mieszkańców Gminy Czempiń zaangażowanych w walkę o wolność Ojczyzny. 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to doskonała okazja do uczczenia ich pamięci, patriotyzmu, bohaterstwa i poświęcenia. Byli to nasi krewni, przodkowie, dziadkowie, którzy nie pozostali obojętni na sytuację w kraju. To dzięki ich determinacji i oddaniu możemy żyć w suwerennym państwie. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie pamięci o nich i przekazanie jej następnym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom. W wielu małych ojczyznach pamięć o bohaterach jest wciąż żywa. W większości miast i w wielu wsiach znajdują się z pomniki, krzyże i tablice, które powstały w różnych okresach, od czasów przedwojennych poczynając. Najczęściej lokalizowano je w centrach miejscowości, a powstawały wysiłkiem całych społeczności. Podczas sesji Rady Miejskiej w Czempiniu 9 sierpnia 2018 roku Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Czempiniu pomnika upamiętniającego 100 – lecie odzyskania niepodległości. Pomnik poświęcony Mieszkańcom Gminy Czempiń, którzy brali czynny udział w walkach o niepodległość zostanie usytuowany na Rynku i będzie stałym świadectwem tego, że pamiętamy o bohaterach z naszej małej Ojczyzny. Zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie budowy pomnika, dokonując wpłat na konto stowarzyszenia: BS Poniec oddział Czempiń 80 8682 1030 0005 2865 2000 0010. W naszej ocenie setna rocznica odzyskania niepodległości jest doskonałą okazją do godnego uczczenia pamięci o osobach, które przyczyniły się do odrodzenia wolnej Polski.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły