Odsłonięcie tablicy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie

W SETNĄ ROCZNICĘ WYBUCHU ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI BOHATERSKIM MIESZKAŃCOM ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ WDZIĘCZNI UCZNIOWIE, MIESZKAŃCY I WŁADZE POWIATU KOŚCIĄŃSKIEGO, głosi napis na tablicy odsłoniętej w środę, 17 października 2018 roku, na murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.Na zaproszenie Bernarda Turskiego, Starosty Kościańskiego i Małgorzaty Durek, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie na uroczystość przybyli udział parlamentarzyści, samorządowcy z Zofią Szalczyk, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na czele, przedstawiciele harcerstwa, kombatantów, kuratorium oświaty, szkół i służb, nadleśnictwa, jednostek i instytucji powiatowych, stowarzyszeń oraz gospodarze, uczniowie szkoły.Pamiątkową tablicę na murach szkoły, noszącej imię powstańca wielkopolskiego, Franciszka Ratajczaka – po wspólnym odśpiewaniu hymnu – odsłonili: Bernard Turski, Starosta Kościański, Małgorzata Durek, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, Jakub Owsianny, uczeń szkoły i członek, pielęgnującej tradycje Powstania grupy rekonstrukcyjnej Kościańskiej Rezerwy Skautowej oraz mieszkanka powiatu, a jednocześnie przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły, Katarzyna Barłożyk. Następnie tablicę poświęcił i odmówił modlitwę za poległych w walce o niepodległość, pracujący w szkole, ks. Artur Włodarczak.Po złożeniu wiązanek kwiatów przez delegacje i gości oraz wysłuchaniu Roty w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Kościanie wszyscy przeszli do sali sportowej na dalszą część uroczystości.

– Od dziś, przechodząc obok miejsca pamięci naszego patrona – Powstańca Wielkopolskiego – Franciszka Ratajczaka, miejsca, które już 34 lata towarzyszy kolejnym pokoleniom uczniów, zatrzymajmy wzrok również na tej pięknej tablicy. Wspomnijmy także na co dzień – a nie tylko podczas uroczystości patriotycznych – wszystkich tych, którym zawdzięczamy dzisiejszą niepodległość. Im ten honor jest należny zawsze, ponieważ „Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce wielkich ludzi – kończy się” – mówiła, cytując słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, witająca gości Małgorzata Durek. – Niech refleksje o powstańczej odwadze, determinacji i wierze w sukces wyzwalają w nas wiarę w powodzenie i realizację ważnych – zarówno dla siebie – jak i dla całej ojczyzny – celów – apelowała do młodzieży.

– Jak co roku, w Święto Niepodległości spotykamy się tutaj, aby wspólnie złożyć hołd wszystkim mieszkańcom Ziemi Kościańskiej i Wielkopolskiej, którzy niepodległości służyli z najwyższym oddaniem, nie szczędząc tej służbie trudu i krwi, a kiedy trzeba było, także i ofiary z własnego życia – mówił do zebranych Bernard Turski, Starosta Kościański. – Tamta niepodległość z 1918 roku została wywalczona krwią, uporem i pracą całych pokoleń Polaków. To wtedy Polacy rozpoczęli wielkie dzieło pracy państwowej. Nie tylko bronili granic, ale z podziwu godnym zapałem stworzyli polskie instytucje, polską administrację, odbudowali całe życie społeczne. To była najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, Powstanie Wielkopolskie w 1918 roku było jej finałem – przypominał starosta. Mówiąc o polskiej drodze do niepodległości wspominał najważniejsze postaci i instytucje wspierające życie gospodarcze, spółdzielcze i kulturotwórcze Polaków z Wielkopolski w XIX wieku. Wspominał o swoich kontaktach – w dzieciństwie – z powstańcami i apelował o budowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.Okolicznościowy wykład wygłosił historyk, regionalista, honorowy obywatel Zbąszynia, pisarz i doktor nauk humanistycznych, wybitny ekspert i znawca historii Powstania Wielkopolskiego, Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zdzisław Kościański. Naukowiec mówił o skautach i powstańcach z Kościana. Opowiedział o budowaniu drużyn skautów w Kościanie od 1912 roku i o przygotowaniach młodzieży do walki. Przypomniał młodzieży m.in. historię zdobycia w Kościanie w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 roku niemieckiego arsenału broni. Wspomniał także o różnicy w poglądach na walkę między młodzieżą, a starszymi mieszkańcami miasta i okolic. Odnosząc się do fotografii powstańców prezentowanych na znajdującej się na sali, przygotowanej przez Starostwo Powiatowe w Kościanie wystawie, wspominał poszczególnych uczestników powstania z Ziemi Kościańskiej. Przypominając najstarszego powstańca Jana Rzepę, który zmarł w 2005 roku, mówił do młodzieży o potrzebie pielęgnowania pamięci o powstaniu przez młodych Wielkopolan i o historii nadania szkole imienia Franciszka Ratajczaka.Kulminacyjnym punktem uroczystości było przygotowane przez uczniów szkoły pod kierunkiem Karoliny Brzozowskiej, Katarzyny Naglik i Lilianny Kociałkowskiej widowisko teatralne. Bogata scenografia i kostiumy, atrakcyjna muzyka połączona z tańcem przyciągnęły uwagę widzów i zostały nagrodzone głośnymi brawami.W organizacji uroczystości starostwu i szkole pomógł Kościański Ośrodek Kultury i Orkiestra Dęta OSP Kościan. Tablice okolicznościową i renowację pomnika poświęconego pamięci Franciszka Ratajczaka na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kościanie wykonał Bogumił Płóciniak, zakład kamieniarski BODZIU z Kościana.

 

Najnowsze artykuły