Oddziały sportowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Kościanie

Z dniem 1 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie planuje się utworzone oddziałów sportowych.

Oddziały sportowe będą ukierunkowane:

– kl. IV – z zakresu piłka ręczna (chłopcy) oraz piłka siatkowa (dziewcząt),

– kl. V – z zakresu piłka ręczna (chłopcy) oraz piłka siatkowa (dziewcząt).

Zadaniem oddziałów sportowych będzie kształcenie dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych. Program szkolenia sportowego będzie realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie, tel. (065)5120857.

 

źródło:Urząd Miasta Kościan

Najnowsze artykuły