Bicie rekordu Guinessa w Domu Opieki Społecznej w Jarogniewicach

DPS w Jarogniewicach, 16 października 2018 roku, wziął udział w akcji zorganizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy polegającej na biciu rekordu Guinessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przez jak największą liczbę osób, w dokładnie określonym przez organizatora czasie – 35 minut.W akcji wzięli udział pracownicy i podopieczni Domu Opieki Społecznej w Jarogniewicach, przedszkolaki z jarogniewickiego Oddziału Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół Gminy Kościan w Starych Oborzyskach, nauczyciele, opiekunowie oraz  strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie, którzy użyczyli fantoma na potrzeby bicia rekordu oraz zademonstrowali prawidłowo przeprowadzoną resuscytację. Dwa fantomy udostępniła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Łącznie w biciu rekordu wzięło udział 90 osób.

 

 

 

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły