XLI sesja Rady Powiatu – UCHWAŁY

1)    uchwała nr XLI/381/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego,

2)    uchwała nr XLI/382/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2016 r. do września 2018 r.,

3)    uchwała nr XLI/383/18 w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański,

4)    uchwała nr XLI/384/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek położonych w Nietążkowie,

5)    uchwała nr XLI/385/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Kokorzynie i Kobylnikach,

6)    uchwała nr XLI/386/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Darnowie,

7)    uchwała nr XLI/387/18 w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego,

8)    uchwała nr XLI/388/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

9)    uchwała nr XLI/389/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

10) uchwała nr XLI/390/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029.

Najnowsze artykuły