Oddanie do użytku ulicy Wybickiego oraz drogi w Nowym Borówku

W poniedziałek, 15 października 2018 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania ulicy Wybickiego w Czempiniu oraz drogi gminnej we wsi Nowe Borówko. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą Budowa drogi – ulicy Józefa Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko. W ramach zadania wykonano w ulicy Józefa Wybickiego budowę kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, miejsc parkingowych, zjazdów na posesje, budowę nowego oświetlenia drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego drogi. Natomiast we wsi Nowe Borówko przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową oraz skrzyżowanie w centrum wsi. Dokonano także przebudowy jezdni oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Dodatkowo w ramach tego przedsięwzięcia powstała ścieżka pieszo – rowerowa w kierunku Nowego Borówka. Wykonawcą robót była firma Brukpol. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu Łukasz Grygier, Sołtys Nowego Borówka Monika Mróz oraz Przewodniczący Osiedla numer 5 Artur Kozłowski. Łączna kwota dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 wyniosła blisko milion trzysta tysięcy złotych przy ogólnej wartości projektu wynoszącej blisko dwa miliony osiemset tysięcy złotych. Warto dodać, że Gmina Czempiń w latach 2014 – 2018 przy każdej okazji składała wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 i każdorazowo, pomimo zmieniających się reguł i wytycznych, składane wnioski uzyskiwały dofinansowanie. Wcześniej uzyskaliśmy dofinansowanie i przebudowaliśmy ulice: Polną, Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Taką dofinansowaną inwestycją była też realizowana w ubiegłym roku przebudowa drogi w Piechaninie. Ranking ”Wykorzystanie środków unijnych przez samorządy 2014-2017” opublikowany przez pismo Wspólnota wykazał, że Gmina Czempiń zajmuje 122 miejsce na 585 samorządów w Polsce sklasyfikowanych w naszej kategorii i zaszczytne 9 miejsce w Wielkopolsce. Dowodzi to, że skuteczność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców jest bardzo wysoka. Wierzymy, że tak jak obecnie cieszą się mieszkańcy wsi Nowe Borówko i ulicy Wybickiego, tak mieszkańcy innych dróg, które w przyszłości zostaną przebudowane, będą mieli satysfakcję z tego faktu.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły