,,Urzędowy” defibrylator

Urzędu Gminy zamontowany został Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Urządzenie wykorzystywane jest do ratowania życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji, ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji”, po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji. Następnie AED wydaje polecenie wykonania reanimacji przez okres dwóch minut, po czym urządzenie wykonuje ponowną analizę rytmu serca. Defibrylator, który został zakupiony przez Gminę Czempiń, to nowoczesne urządzenie, które prowadzi ratownika przez całą procedurę, nie pozostawiając miejsca na domysły, niepewność czy stratę cennych sekund. Wczesne użycie defibrylatora, w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia, powoduje zwiększenie wskaźnika przeżycia. Pracownicy Urzędu Gminy w Czempiniu zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora.

Więcej informacji znajdziesz na: https://czempin.pl/Defibrylator_przy_Urzedzie__Gminy_w_Czempiniu.html

Czempin.pl

Najnowsze artykuły