Podziękowania dla radnych Gminy Kościan

Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Gminy Kościan w dniu 10 października 2018 roku podsumowano działania wójta i radnych w latach 2014-2018 i podziękowano radnym za pełnienie swoich obowiązków. W VII kadencji Rady Gminy Kościan funkcje radnych pełnili:

– Jan Szczepaniak – Przewodniczący Rady Gminy (od 2008 roku), radny 6 kadencji w latach 1990-1994 oraz 1998-2018);

– Marieta Szkudlarska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, radna od roku 2002;

– Jolanta Beszterda – radna od roku 2014;

– Renata Bielawska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna w latach 2010-2018;

– Zdzisław Gidaszewski – radny od roku 2002;

– Michał Jaworski – Przewodniczący Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu, radny w latach 2010-2018;

– Tomasz Klem – radny w latach 2010-2018;

– Wojciech Kowalkowski – radny w latach 2014-2018;

– Szymon Michalak – radny w latach 2010-2018;

– Henryk Michalski – radny w latach 2014-2018;

– Mateusz Nejranowski – radny w latach 2010-2018;

– Eugeniusz Ruskowiak – radny w latach 2002-2018;

– Ksawery Sadowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Ładu i Porządku Publicznego, radny 5 kadencji w latach 2001-2018;

– Stanisław Sikora – Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów, radny 5 kadencji w latach 1998-2018;

– Zbigniew Szymanowski – radny w latach 2014-2018.

Wszystkim radnym składamy wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę w mijającej kadencji i dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Gminy Kościan i jej mieszkańców. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły