Język otwiera drzwi

Dnia 5 października, w szkole w Kokorzynie, miało miejsce podsumowanie projektu edukacyjnego „Język otwiera drzwi”. Projekt został zrealizowany w związku z przypadającym na 26 września Europejskim Dniem Języków. Wydarzenie to miało zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie. Głównym założeniem było popularyzowanie wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie oraz zachęcanie uczniów w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty oraz ułatwia znalezienie pracy.

Zadania projektowe pozwoliły na zdobycie ogólnych wiadomości na temat krajów europejskich, poznanie sławnych osób wywodzących się z krajów europejskich, symboli narodowych, hymnu państwowego, zabytków oraz tradycji kulinarnych. Uczniowie mieli możliwość nie tylko prezentacji swojej wiedzy i umiejętności, ale również ćwiczenie umiejętności pracy w grupie. Podczas dzisiejszych obchodów poszczególne klasy zaprezentowały piosenki, tańce oraz charakterystyczne stroje z wylosowanych wcześniej krajów.

Ponadto został rozstrzygnięty, towarzyszący projektowi, konkurs z języka angielskiego „We live in Europe”. Uczestnicy przygotowywali kolaże na temat wybranego przez siebie kraju Europy. Dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki.

W organizację zadań projektowych włączyli się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, za co serdecznie dziękujemy.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły