Zakończono przebudowę drogi Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec. Ta powiatowa inwestycja kosztowała prawie 5,2 mln złotych. W ramach inwestycji, realizowanej na prawie 7 km odcinku położono nową nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż jezdni  – na odcinku 6,2 km – ciąg pieszo – rowerowy zyskał nawierzchnię bitumiczną.W ramach inwestycji utwardzone zostały zjazdy na pola, uzupełniono i wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome, odtworzono rowy, a pobocza zostały wzmocnione. Na wjeździe do Gryżyny i Nowego Dębca wybudowane zostały wyspy dzielące. W Nowym Dębcu wyniesione zostało skrzyżowanie z drogą gminną. W miejscach niebezpiecznych ustawiono bariery energochłonne.Na realizację inwestycji Powiat Kościański pozyskał dotację ponad 2,4 mln złotych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Inwestycje wsparła Gmina Kościan.

 

 

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły