Budowa ścieżki edukacyjnej w Słoninie zyskała nagrodę Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Miło nam poinformować, że realizacja projektu pt.: „Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej” została uhonorowana nagrodą przyznaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W konkursie docenione zostały gminy, które promują „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Zrealizowany w 2017 roku projekt polegał na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz małą architekturą. Ścieżka składa się z tablic edukacyjnych opisujących najciekawsze pod względem przyrodniczym gatunki flory i fauny Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, tablic interaktywnych stanowiących ciekawą formę przyswajania wiedzy na temat walorów otaczającego nas środowiska naturalnego, a także przybliżające różnorodność i złożoność świata roślin i zwierząt oraz reakcje zachodzące w środowisku. Uzupełnieniem ścieżki jest tablica z historią sołectwa Słonin i Gminy Czempiń oraz nasadzenia rodzimych gatunków drzew, odzwierciedlających drzewostan parku, ławki. – Otrzymana nagroda stanowi dla nas wyjątkowe wyróżnienie i motywację do dalszego działania. Cieszę się, że działania i starania, przede wszystkim Mieszkańców Wsi Słonin, mogły zostać docenione. Zwłaszcza prace tych osób, które wspólnymi siłami przygotowali grunt i posadzili drzewa.Powstanie tego typu obiektów na obszarze Gminy Czempiń ma wzbudzić odpowiedzialność mieszkańców za środowisko naturalne, pomóc docenić bliskość Parku Krajobrazowego Dezyderego Chłapowskiego, a jednocześnie stanowić doskonałe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu w kontakcie z naturą – mówi Burmistrz Konrad Malicki.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły