Droga Kobylniki – Nowy Białcz gotowa

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej Kobylniki (węzeł W-6 „Kościan Południe”) – Nowy Białcz.Wyremontowana droga ma długość 6 kilometrów. Jezdnia została poszerzona,  do 5,5 metra, a w Kobylnikach i Starym Białczu do 6 metrów. Na całej długości przebudowanej drogi położona została nowa nawierzchnia z masy bitumicznej.W Starym Białczu przebudowano główną drogę, zmieniając jej przebieg, rozebrana została nawierzchnia brukowa, a na jej miejscu położona została nowa nawierzchnia z masy bitumicznej.W miejscowości powstał parking dla samochodów osobowych przy cmentarzu, zbudowano także kanalizację deszczową.W Kobylnikach, Starym Białczu i Nowym Białczu powstał ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2 metrów. Natomiast w Skoraczewie i Starym Białczu wybudowano chodniki.Na całej długości przebudowanej drogi wzmocnione zostały pobocza, wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.Całkowity koszt przebudowy tej drogi to 6 820 723 zł. Starostwo Powiatowe w Kościanie  na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P)”otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 milionów 400 tysięcy złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Grabonogu.

 

Najnowsze artykuły