Geodezja scyfryzowana

Dobiegł końca projekt cyfryzacji zasobów geodezyjnych powiatu kościańskiego. Na konferencji podsumowującej wdrażanie projektu, która odbyła się 28 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie, o projekcie i wprowadzonych dzięki jego realizacji usługom mówili: Starosta Kościański Bernard Turski, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wachowiak oraz Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Robert Jagodziński.

– Powiat Kościański w 2016 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota blisko 2,5 mln złotych – powiedział starosta Bernard Turski. – Wielkość dofinansowana z Unii Europejskiej wynosiła 85% tej kwoty, pozostała część środków pochodziła z budżetu Powiatu Kościańskiego.

W ramach realizacji projektu opracowano bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla 107 obrębów ewidencyjnych powiatu kościańskiego. Do tej pory dane były gromadzone w postaci analogowej, teraz zostały przekształcone do postaci cyfrowej, co pozwala na ich zobrazowanie na obiektowej mapie numerycznej. Dzięki temu stało się to przejrzyste i praktyczne.Ponadto dzięki środkom pozyskanym ze środków unijnych zmodernizowano bazę ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich miast w powiecie kościańskim oraz 21 obrębów wiejskich. Założono kartoteki dla budynków i lokali oraz zaktualizowano użytki gruntowe. Dostosowano tez oprogramowanie służące do prowadzenia baz danych wchodzących w skład mapy zasadniczej do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Zakupiono serwer, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.W ramach projektu zeskanowana została także dokumentacja archiwalna powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

– Wszystkie dokumenty archiwalne zostały zeskanowane. Dzięki temu może z nich korzystać wiele osób, a same materiały się nie niszczą – zauważył Robert Jagodziński, kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. – To zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę.

W ramach realizacji projektu uruchomione zostały także aplikacje, umożliwiające korzystanie
z e-usług: i.Wniosek, i.WniosekPP, i.Kerg, i.Komornik, i.Rzeczoznawca, i.Projektant.

– Niektóre usługi są dostępne bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Klient, który ma profil ePuap w zasadzie bez weryfikacji użytkowania będzie mógł korzystać z części aplikacji. Niektóre jeszcze wymagają weryfikacji użytkownika – powiedział naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wachowiak. – Co najważniejsze usługi nie zdrożeją – podkreślił Paweł Wachowiak.

Celem projektu było zwiększenie jakości i dostępności danych przestrzennych oraz szybki i łatwy dostęp do danych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Kończąc konferencję, Starosta Bernard Turski zauważył, że wszystkie te cele zostały osiągnięte.

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły