Gmina Kościan udzieli pomocy Powiatowi Kościańskiemu

Radni Gminy Kościan podczas ostatniej sesji zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu. Zgodnie z uchwałami Powiat Kościański uzyska od Gminy Kościan wsparcie finansowe w wysokości 50 % wartości zadania, tj. 18.341 zł na budowę chodnika w miejscowości Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3900P, a także pomoc w kwocie 7.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie. Ponadto Gmina Kościan zadeklarowała w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2020 kwotę 1.600.000 zł dla Powiatu Kościańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3917P Racot – Darnowo – Wyskoć – droga powiatowa nr 3899P (Turew) – poprawa bezpieczeństwa”, na które Powiat złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły