Upamiętnienie obrońców ojczyzny

Na cmentarzu komunalnym w Nowym Luboszu w sobotę 22 września odbyła się uroczystość ustawienia pamiątkowych tabliczek na grobach Powstańców Wielkopolskich i żołnierzy Wojska Polskiego. W wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy Nowego i Starego Lubosza, rodziny honorowanych bohaterów, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych oraz grupy rekonstrukcyjne. Poczty sztandarowe wystawili Związek Rezerwistów i Weteranów Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenie im Kościańskiej Rezerwy Skautowej.

Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy spotkania wraz z Orkiestrą Dętą OSP w Kościanie przemaszerowali na stadion piłkarski w Starym Luboszu, gdzie odbyły się pokazy sztuki kawaleryjskiej w wykonaniu Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, oraz rekonstrukcja potyczki z okresu Powstania Wielkopolskiego w wykonaniu Budzyńskiej Grupy Rekonstrukcyjnej, GRH Kreuz 1914 i Stowarzyszenia im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej, które dodatkowo obsługiwało strzelnicę ASG oraz prezentowało modele broni. Piknik patriotyczny zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez Spółdzielnię Socjalną „Bon Appetit”.

Na cmentarzu w Nowym Luboszu uhonorowani zostali:

  • Władysław Zastrożny – Powstaniec Wielkopolski, żołnierz Wojsk Wielkopolskich. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku. Uczestniczył w walkach przy oswobodzeniu Poznania, a w szeregach Kampanii Kościańskiej w walkach pod Lesznem. W czasie II Wojny Światowej zesłany do Niemiec na przymusowe roboty. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
  • Wacław Pawlik – Powstaniec Wielkopolski, żołnierz Wojsk Wielkopolskich. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, w I Kompanii Kościańskiej na odcinku pod Lesznem. Wcielony do 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Podczas II Wojny Światowej aresztowany przez Gestapo i zesłany do obozu w Buchenwaldzie. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
  • Franciszek Bartkowiak – Powstaniec Wielkopolski, żołnierz Wojsk Wielkopolskich. Członek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, siłą wcielony do armii niemieckiej. Na wieść o wybuchu powstania zgłosił się ochotniczo do oddziału porucznika Sikory i wyjechał na front pod Leszno. Brał udział w walkach pod Żakowem, Lipnem i Klonówcem. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył pod Lwowem i Stanisławowem. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
  • Antoni Boiński – żołnierz Wojska Polskiego. W 1939 roku służył w 3. Pułku Lotniczym w Poznaniu. Później przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Przydzielony do 302 Poznańskiego Dywizjonu Myśliwskiego. Odznaczony Medalem Lotniczym.
  • Jan Cejza – żołnierz Wojska Polskiego. Brał udział w Kampanii Wrześniowej, po której przedostał się do Anglii. Przydzielony do 316 Warszawskiego Dywizjonu Myśliwskiego, później 302 Poznańskiego Dywizjonu Myśliwskiego, nastepnie do 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego. Odznaczony Medalem Lotniczym.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły