Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie zakupi nowoczesny sprzęt

W ramach projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+); Tytuł projektu: Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej, Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie zakupi nowoczesny sprzęt w tym m.in. aparat do elektroterapii i laseroterapii z pełnym zakresem prądów; oraz aparat do magnetoterapii.   Źródło: Miasto Kościan

Czytaj więcej

Upewnij się, że jesteś w spisie wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy – przypomina PKW. Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub prawo do udziału w referendum. Wyborca może być ujęty tylko…

Czytaj więcej

Na ,,dudziarską” nutę – Aktualizacja

Podczas 49. Wielkopolskiego Turnieju Dudziarzy wystąpiło 11 Kapel Dudziarskich / Koźlarskich. Kapela Dudziarska „Sokoły” Kapela Dudziarska Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” z Nietążkowa Duet „Drajka” Kapela Koźlarska „Drajka” Kapela Biskupianie z GCKiR w Krobi Kapela Dudziarska z Szamotulskiego Ośrodka Kultury Kapela z Borowa – Centrum Kultury Czempiń Kapela Dudziarska z Połajewa Kapela Dudziarska „Koźlary” – Dom Kultury w Stęszewie Kapela Rey…

Czytaj więcej

Upamiętnienie obrońców ojczyzny

Na cmentarzu komunalnym w Nowym Luboszu w sobotę 22 września odbyła się uroczystość ustawienia pamiątkowych tabliczek na grobach Powstańców Wielkopolskich i żołnierzy Wojska Polskiego. W wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy Nowego i Starego Lubosza, rodziny honorowanych bohaterów, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych oraz grupy rekonstrukcyjne. Poczty sztandarowe wystawili Związek Rezerwistów i Weteranów Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenie im Kościańskiej Rezerwy Skautowej. Po uroczystościach…

Czytaj więcej