Wyłączenie dopływu do nieruchomości w Kawczynie

Urząd Gminy Kościan informuje, że w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na wymianie hydrantów i części przyłączy wodociągowych na sieci wodociągowej w miejscowości Kawczyn, będą występować przerwy w dostawie wody spowodowane w/w pracami

Wyłączenia dopływu wody dotyczyć będą nieruchomości położonych w miejscowości Kawczyn w dniach od 25 września 2018 do 5 października  w godz.: 9.00 do 15.00.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownych załączeniach dopływu wody może wystąpić chwilowe pogorszenie jej jakości.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły