Prace na ,,Topolowej”

Trwają roboty związane z budową oświetlenia energooszczędnego typu led z systemem zarządzania (wykonawca Energo-Inwest Jacek Mielczarek, wartość robót 131 559,15 zł). Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. prowadzą prace związane z przebudowują sieci wodociągowej.  Natomiast w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z budową nawierzchni drogowej.

Najnowsze artykuły