Stypendystki Dezyderego Chłapowskiego

Podczas ostatniej Sesji Rady Kościan wręczone zostały stypendia i nagroda Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Wśród uczniów i studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce znalazły się cztery mieszkanki Gminy Kościan. Uczennice z rąk wiceprezesa Stowarzyszenia Oświatowego, Pana Leszka Majchrzaka otrzymały akty nadania stypendiów na rok szkolny 2018/2019. W imieniu Gminy Kościan upominki stypendystom wręczyli Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan oraz Jan Szczepaniak – Przewodniczący Rady Gminy Kościan.

Roczne stypendium Stowarzyszenia otrzymały siostry Wiktoria i Weronika Rataj z Bonikowa. Wiktoria jest półfinalistką konkursu ortograficznego „Złote pióro Kolberga”. Jej pasją jest śpiew, języki obce oraz królowa nauk – matematyka. W przyszłości chciałaby pójść na studia ekonomiczne, a następnie zostać stewardessą. Natomiast Weronika jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz autorką opowiadań „Wszystko będzie dobrze”. Przyszłość wiąże z pisaniem książek i psychologią, ale jej priorytetem jest bycie szczęśliwą.

Nagrodę Stowarzyszenie przyznało Kamili Maćkowiak ze Starych Oborzysk. Kamila zajęła I miejsce w Konkursie „Generał Dezydery Chłapowski – życie i dzieło”. Bierze udział w licznych konkursach szkolnych zajmując czołowe lokaty. Wśród jej zainteresowań jest geografia oraz fotografia. Kamila w przyszłości chciałaby ukończyć studia medyczne.

Stypendium roczne im. Rodziny Chłapowskich otrzymała Julia Grypczyńska z Wyskoci Małej która jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Biologia jest jej szczególnie bliska gdyż Julia wybiera się na studia medyczne. W wolnych chwilach relaksuje się śpiewając.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły