Prace na sieci wodociągowej w Szczodrowie, Mikoszkach i Kawczynie

Urząd Gminy Kościan informuje, że w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na przebudowie sieci wodociągowej w Szczodrowie, będą występować przerwy w dostawie wody spowodowane wymianą przyłączy wodociągowych.

Wyłączenia dopływu wody dotyczyć będą nieruchomości w miejscowości Szczodrowo w dniach 18-24 września 2018 w godz.: 9.00 do 16.00.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownych załączeniach dopływu wody może wystąpić chwilowe pogorszenie jej jakości


Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 20.09.2018 r. (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 15.00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości: Mikoszki i Kawczyn.

Powyższe wyłączenie spowodowane jest planowanymi pracami na sieci wodociągowej związanych z pudową drogi S5.

Jednocześnie zaznaczamy, że po ponownym włączeniu wody nastąpić może chwilowe pogorszenie jej jakości.

Za zakłócenia w dostawie wody przepraszamy odbiorców.

Źródło: Gmina Kościan

 

Powiązane artykuły

Wpisz komentarz

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY! Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, musisz wiedzieć, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać numer ip Twojego komputera.