Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z konkursu pt. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Kościański Ośrodek Kultury jest rozbudowywany.

Rozbudowa KOK pozwoli przede wszystkim na skupienie zajęć kulturalno-edukacyjnych w jednym miejscu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynajmu, dla szerszego grona odbiorców.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie potencjału kulturotwórczego instytucji, jaką jest Kościański Ośrodek Kultury, poprzez udostępnienie nowej przestrzeni i oferty kulturalnej.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 815 440,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 5 420 000,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 335 999,99 zł

Poziom dofinansowania projektu: do 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły na stronie Kościańskiego Ośrodka Kultury:

https://kok.koscian.pl/Rozbudowa_Koscianskiego_Osrodka_Kultury_wraz_z_zagospodarowaniem_otoczenia.html

 

Powiązane artykuły

Wpisz komentarz

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY! Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, musisz wiedzieć, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać numer ip Twojego komputera.