Planowane wyłączenie wody w Nacławiu i Czarkowie

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 12.09.2018 r. (środa) od godz. 9.00  do godz. 15.00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości: Nacław i Czarkowo.

Powyższe wyłączenie spowodowane jest planowanymi pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej oraz wiaduktu kolejowego w miejscowości Nacław w związku z Modernizacją linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły