Konferencja “Zbiornik Sepienko – za i przeciw”

Gmina Kościan serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Zbiornik Sepienko – za i przeciw”, która odbędzie się 12 września 2018 roku od godziny 10.00 w świetlicy wiejskiej w Pianowie (Gmina Kościan).

Rok temu w miejscu projektowanego zbiornika retencyjnego Sepienko, w wyniku obfitych opadów i wezbrania rzeki Mogielnicy oraz przerwania wałów Kanału Prut zostały podtopione łąki i utworzyło się rozlewisko, które potwierdziło, że są to tereny zagrożone okresowym zalewaniem. Warto porozmawiać o budowie zbiornika i konsekwencjach tego planowanego przedsięwzięcia.

Program konferencji:

10.00   – powitanie uczestników, otwarcie konferencji – Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła

10.15   – „Koncepcja Zbiornika Retencyjnego Sepienko” – prof. Czesław Przybyła

10.45   – dyskusja – moderator spotkania prof. Krzysztof Kujawa

11.15   – przerwa, poczęstunek

11.30   – „Zmiany w opadach w Wielkopolsce – obserwacje i projekcje” – Iwona Pińskwar

11.45   – „Znaczenie polderu Sepienko jako ważnego miejsca dla awifauny krajowej – analiza danych  z lat 2015-2018” – Błażej Nowak, Grzegorz Lorek

12.00   – dyskusja, wnioski z konferencji – moderator spotkania prof. Krzysztof Kujawa

13.00   – zakończenie konferencji

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły