Kopaszewska Droga Krzyżowa

W roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a przede wszystkim w roku przypomnienia największego zrywu Wielkopolski i jedynego zwycięskiego powstania Polaków, chcemy pochylić się nad tematem niepodległości oraz osób, którym ją zawdzięczamy. Tę niepodległość rozumieć będziemy nie tylko jako walkę z bronią w ręku i przelanie krwi na ołtarzu Ojczyzny, ale także jako prawo do wolności, do języka, wiary, poglądów.…

Czytaj więcej