Zamknięcie drogi w Nacławiu

W związku z prowadzonymi pracami na kontrakcie Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap I” .Zawiadamiam, że w dniach od 13 września do 19 września 2018r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 3900P  w miejscowości Nacław.  Na czas zamknięcia przejazdu, wyznaczony zostanie objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu pismem Starosty Kościańskiego KD.7121.1.35.2018 z dnia 08.02.2018r oraz uzgodnionym przez Komendanta Powiatowego Policji – WRD-MM-5321-34/2018 z dnia 07.02.2018r. Zamknięcie związane jest z koniecznością prowadzenia prac polegających na wyburzeniu istniejącej konstrukcji ustroju nośnego i podpór wiaduktu.

Najnowsze artykuły