Projekt z zakresu kompetencji cyfrowych

W Śmiglu udało się pozyskać środki zewnętrzne na kolejny projekt! W ramach niego przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych:

  1. „Rodzic w Internecie” ;
  2. „Mój biznes w sieci” ;
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”;
  5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;
  6. „Rolnik w sieci” ;
  7. „Kultura w sieci”.

W projekcie  zorganizowanych zostanie 7 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 84 osób (7 grup po 12 osób każda).

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy województwa wielkopolskiego, w tym mieszkańcy gminy Śmigiel.

Projekt jest całkowicie finansowany ze środków funduszy europejskich przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i nie wymaga wkładu własnego ze strony samorządów.

Koszt dofinansowania wynosi: 43.260,00 zł

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym w szkoleniu. Każdy z uczestników szkolenia złoży komplet dokumentów kwalifikujących go do udziału w szkoleniu, w tym deklaracje udziału, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych itp. O udziale w szkoleniu decydować będzie wiek uczestnika i miejsce zamieszkania, tj. czy jest to osoba powyżej 25 roku życia z województwa objętego wsparciem, nieposiadająca lub taka która chce podnieść swoje kompetencje cyfrowe. O przyjęciu decydować będzie termin zgłoszenia. Uczestnicy projektu będą rekrutowani z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji. Szkolenia odbywać się będą w miejscach dostosowanych lub będą miały możliwość dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak by zapewnić im możliwość udziału.

Najnowsze artykuły