Kolejny rok zajęć pozalekcyjnych z projektu unijnego

Kolejny już rok szkolny w kościańskich Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 realizowany będzie projekt unijny pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”.Dotacja na lata 2017-2020 w wysokości 1.256.755 zł przyznana została ze środków EFS w ramach WRPO. Wsparciem projektowym objęci są uczniowie i nauczyciele przez trzy kolejne lata szkolne. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe m.in.: wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie kompetencji kluczowych i zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe. Zaplanowano także doradztwo edukacyjno – zawodowe, pomoc stypendialną dla uczniów oraz kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.Więcej informacji w szkołach, do których uczęszczają Państwa dzieci.

 

źródło:Urząd Miasta Kościan

Najnowsze artykuły