Kopaszewska Droga Krzyżowa

Komitet Społeczny Kopaszewska Droga Krzyżowa zaprasza do udziału w 4. edycji pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej pod hasłem wolności i niepodległości, która odbędzie się 9 września 2018 roku.

PLAN WYDARZENIA:

  • 9:00 | msza w kaplicy przypałacowej w Kopaszewie
  • 10:00 | kaplica przypałacowa w Kopaszewie | powitanie uczestników i rozpoczęcie Drogi Krzyżowej
  • 12:15 | przybycie do Rąbinia | nawiedzenie nekropolii Chłapowskich | złożenie kwiatów na grobie gen. Dezyderego Chłapowskiego | odśpiewane Mazurka Dąbrowskiego | przerwa przy kawie i cieście w pobliskiej świetlicy
  • 13:00 | wymarsz w drogę powrotną
  • 15:30 | przybycie do Kopaszewa | zakończenie pielgrzymowania | wręczenie certyfikatów | wspólny posiłek w parku przypałacowym

Najnowsze artykuły