Ścieżka i parking rowerowy w Oborzyskach

Gmina Kościan zakończyła realizację zadania pn. „Remont ścieżki rowerowej w Starych Oborzyskach”, które obejmowało modernizację ścieżki rowerowej z kostki brukowej o szerokości 2 m i długości 262,5 m (powierzchnia ścieżki 525 m2), na podbudowie z mieszanki związanej cementem oraz podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej długości 240 m, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o powierzchni 20 m, a także remont parkingu na rowery z kostki brukowej o powierzchni 144,5 m2. Wartość robót brutto wyniosła 140.315,94 zł, a wykonawcą była Firma Usługowo-Handlowa Michał Kubiak z Kościana.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły