XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

Featured Video Play Icon

Retransmisja XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kościana;
ustalenia na terenie miasta Kościana zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
zmiany statutu Gminy Miejskiej Kościan;
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
zmian uchwały budżetowej na 2018 rok;
zmiany uchwały Nr XXV/249/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 5 września 2013 roku;
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym;
przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza;
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan;
utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Ponadto w programie sesji informacja o organizacji w roku szkolnym 2018/2019 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan oraz informacja nt. formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce.

Najnowsze artykuły