Modernizacja Roku 2017

Stacja uzdatniania wody we Wławiu została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017” w kategorii obiektów „Przemysłowo-inżynieryjnych”. Znalazła się wśród 53 nagrodzonych inwestycji spośród 540 zgłoszonych do konkursu. Zdobyła też tytuł Modernizacji Roku w głosowaniu internetowym. Wręczenie wyróżnień odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody we Wławiu była zrealizowana przez Gminę Kościan w celu poprawy jakości wody pitnej oraz zwiększenia niezawodności jej dostawy. Działanie to również przyczyniło się do uporządkowania zaopatrzenia w wodę części jednostek osadniczych na terenie gminy Kościan i gminy Krzywiń. Rozbudowa stacji we Wławiu była konieczna ze względu na wyeksploatowaną i wysłużona technologię wraz z instalacjami i wyposażeniem, które podległy wymianie. Dzięki tej inwestycji jest możliwość podania 450 m3 dobrej jakości wody, a także zmiana regulaminu wykorzystania wody bezzwrotnie zużytej (możliwość instalacji podliczników wody dla potrzeb np. podlewania ogródków).

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły