Awanse nauczycieli

Dzisiaj, 24 sierpnia 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

Starosta Kościański Bernard Turski w towarzystwie Wicestarosty Stefana Stachowiaka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego Pawła Buksalewicza wręczył akty nadania nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Kościański: Magdalenie Konik – nauczycielce matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Barbarze Skrzypek – nauczycielce języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Patrycji Monice Kuśnierczak – nauczycielce  języka polskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Barbarze Szpoper – nauczycielce  Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ewie Annie Hertmanowskiej – nauczycielce  Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Karolinie Jolancie Tomczyk – nauczycielce  Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie,  Magdalenie Miler – nauczycielce Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie.

Posiedzenie komisji egzaminacyjnej odbyło się 2 sierpnia 2018 r. w  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Nauczyciel, który chce uzyskać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego musi odbyć staż zawodowy w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Jeśli uzyska od dyrektora szkoły pozytywną ocenę za okres stażu, może złożyć wniosek do organu prowadzącego szkołę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Po tym nauczyciel zdaje egzamin przez Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor oraz dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN.

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły