XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11

 W programie sesji podjęcie uchwał  w sprawie:

 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kościana;
 • ustalenia na terenie miasta Kościana zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • zmiany statutu Gminy Miejskiej Kościan;
 • wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
 • zmian uchwały budżetowej na 2018 rok;
 • zmiany uchwały Nr XXV/249/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 5 września 2013 roku;
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym;
 • przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza;
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan;
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Ponadto w programie sesji informacja o organizacji w roku szkolnym 2018/2019 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan oraz informacja nt. formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce.

 

 

źródło:Urząd Miasta Kościan

Najnowsze artykuły