Rozmawiali o bezpieczeństwie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Policjanci starają się dotrzeć z radami prewencyjnymi do jak największego grona osób. Spotkania z młodzieżą w szkołach czy z osobami starszymi w klubach seniora weszły już na stałe do harmonogramu pracy naszych profilaktyków. Teraz, dzięki porozumieniu zawartemu w Warszawie w czerwcu 2018r. między Komendantem Głównym Policji a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, policjanci docierają do bezpośrednio do klientów ZUS-u odwiedzających te placówki.

Klientami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są osoby w różnym wieku. Pozwala to dotrzeć profilaktykom do szerokiego grona odbiorców. Policjanci z naszej jednostki zajmujący się zagadnieniami z zakresu profilaktyki społecznej nawiązali współpracę z kierownictwem kościańskiego ZUS-u. Jej efekt to spotkania, które przeprowadzili już dwukrotnie policjanci z klientami tej instytucji. Policjanci mówili o szeroko rozumianym bezpieczeństwie sytuacyjnym. Ponadto mundurowi odpowiadali na pytania zainteresowanych osób. A tematy, które zostały poruszone były bardzo różne. Nasi rozmówcy mówili o telefonach z nieznanych numerów, czy super promocjach na różnego rodzaju pokazach. Nie zabrakło również kwestii związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Spotkania tego typu będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.  Dziękujemy kierownictwu oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kościanie za przyjęcie.

 

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły