Odnowa i zagospodarowanie stawów

Wyłoniona w wyniku przetargu Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich z Bonikowa rozpoczyna zadanie pod nazwą „Odnowa i zagospodarowanie stawów w Racocie, Krzanie, Łagiewnikach i Szczodrowie”, na które Gmina Kościan pozyskała środki unijne za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska Gościnna” w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości tego projektu, którego całkowity koszt wyniesie 283.412,97 zł. W pierwszej kolejności prace dotyczą największego stawu w Racocie i będą polegały na przegłębieniu i oczyszczeniu zbiornika oraz zagospodarowaniu części wałów poprzez ich utwardzenie i wprowadzenie małej architektury.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły