Uroczystości patriotyczne w Turwi

W przededniu wybuchu zwycięskiego zrywu naszych przodków, dzięki którym Wielkopolska stała się wolna, mieszkańcy Turwi, chcąc okazać wdzięczność za ofiarę krwi, wspólnymi siłami, przy wsparciu finansowym Gminy Kościan i Powiatu Kościańskiego, odnowili pomnik poświęcony poległym w latach 1914-1920 mieszkańcom tej miejscowości, ufundowany przez ostatniego właściciela majątku Chłapowskich w Turwi – Krzysztofa Morawskiego.

W dniu Święta Wojska Polskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego pomnika, poprzedzone mszą w intencji ojczyzny i poległych mieszkańców Turwi. Składamy ogromne podziękowanie licznie zgromadzonym na uroczystościach mieszkańcom Turwi za świadectwo patriotyzmu, dr Emilianowi Prałatowi za propagowanie historii naszej „małej ojczyzny”, zespołowi Turewianki i dzieciom za uświetnienie tego spotkania oraz wszystkim darczyńcom i wykonawcom prac za dbałość o nasze wspólne dobro historyczne. Zapraszamy do Turwi – kolebki pracy organicznej w naszym regionie

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły