“Taksówki dla seniora w Kościanie”-Konferencja prasowa

Featured Video Play Icon

W dniu 10 sierpnia 2018 roku w gabinecie Burmistrza Miasta Kościana odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono założenia pilotażowego programu „Taksówka dla seniora w Kościanie”.W konferencji uczestniczyli Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Zastępca Burmistrza Maciej Kasprzak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz. W takcie konferencji przedstawione zostały podobne programy funkcjonujące już w innych samorządach oraz podstawowe zasady programu opracowanego dla mieszkańców miasta Kościana.

Do podstawowych założeń programu należą:

  • adresatami są wyłącznie mieszkańcy Kościana mający ukończone 70 lat,
  • zgłoszenia przejazdu będzie mógł dokonać zarówno senior jak i w jego imieniu członek rodziny lub opiekun,
  • zgłoszenie przejazdu musi nastąpić nie później niż trzy dni robocze przed planowanym terminem przejazdu,
  • zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

Etap pilotażowy programu potrwa 3 miesiące, a jego rozpoczęcie planowane jest na koniec września bieżącego roku. Szacowany koszt pilotażu to kwota 20.000 zł

Szczegóły programu znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kościana nr 678/18 z dnia 3.08.2018.

http://bip.koscian.pl/koscianm/zasoby/files/ek/ania_L/taxi_zarzadzenie.pdf

 

 

Najnowsze artykuły