Obóz strażacki w Starych Oborzyskach

W dniach od 18 do 27 lipca 2018r. OSP w Starych Oborzyskach była już po raz 6. organizatorem obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jego uczestnikami była 50-osobowa grupa młodzieży z powiatu kościańskiego. Bazą noclegową i żywieniową był Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach. Obóz został wsparty finansowo dotacją WSWiA oraz środkami z Gminy Kościan, Gminy Krzywiń, Gminy Czempiń i Gminy Śmigiel.

W programie obozu były zajęcia szkoleniowe i sportowo-rekreacyjne, wycieczki autokarowe z elementami turystyki krajoznawczej oraz zajęcia kulturalno-oświatowe.

Zajęcia szkoleniowe z młodymi strażakami prowadzili druhowie z jednostek OSP z Gminy Kościan, Krzywiń, Czempiń i Śmigla oraz Miasta Kościana. Natomiast do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczestników przygotowywali druhowie z OSP w Starych Oborzyskach. Podczas pokazów prowadzonych przez jednostki OSP dzieci i młodzież zapoznała się z wozami bojowymi i ze sprzętem będącym na ich wyposażeniu. Wszyscy zostali przeszkoleni m.in. z udzielania pomocy przedmedycznej, z musztry, z budowy i obsługi sprzętu gaśniczego. Na zajęciach teoretycznych omawiane były przyczyny powstawania pożarów i sposoby ich gaszenia oraz sposoby zapobiegania miejscowym zagrożeniom. Przestawione zostały także zadania MDP oraz struktury organizacyjne PSP i OSP. Nabytą wiedzę i umiejętności młodzi strażacy wykorzystali na zakończenia szkolenia – w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, będących podsumowaniu obozu.

Podczas obozu młodzież wyjeżdżała nad jezioro w Cichowie oraz w Nowym Dębcu, gdzie korzystali z kąpieli oraz pływali motorówkami. Młodzi strażacy zwiedzili również PSP w Kościanie, ze szczególnym uwzględnieniem Stanowiska Kierowania. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielem Policji w Kościanie, podczas którego dzieci i młodzież poznała sprzęt i wyposażenie radiowozu oraz wyposażenie osobiste policjanta.

Zgodnie z programem obozu szkoleniowego odbyły się wycieczki po Ziemi Kościańskiej (m.in. zwiedzanie Kościana, Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu), do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz do Wrocławia i Poznania. Na długo w pamięci młodych strażaków pozostanie przejażdżka powózką oraz nocny alarm połączony z grupowym lub indywidualnym spas po miejscowym parku. Podczas zajęć na ścianie wspinaczkowej i krytej pływalni w Kościanie kształtowane były takie cechy charakteru jak odwaga, współpraca, zdyscyplinowanie. Integracji uczestników obozu sprzyjały zajęcia sportowo-rekreacyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewaniem i biegi na orientację. Wspólną cechą większości prowadzonych zajęć było ćwiczenie i doskonalenie współpracy w zespole (drużynie).

Podsumowaniem szkolenia były zawody Młodzieżowych drużyn Pożarniczych (sztafeta i bojówka) przeprowadzone w nowej formule w ostatnim dniu obozu. Po ich zakończeniu młodym strażakom wręczane były nagrody i wyróżnienia za zaangażowanie w szkolenie oraz za osiągnięcia w rywalizacji sportowej i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W uroczystości podsumowania obozu wzięli udział: kpt. Jacek Donaj, który reprezentował st. kpt. mgr inż. Roberta Natunewicza – komendanta PSP w Kościanie, Tomasz Grzelczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan, Małgorzata Adamczak – Burmistrz Śmigla, Grzegorz Stanisławiak– komendant ZOSP RP Gminy Kościan, Kazimierz Dębny – Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP Gminy Czempiń, Paweł Buksalewicz – Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP Miasta i Gminy Krzywiń, Przemysław Maćkowiak – Prezes Zarządu ZOSP RP w Starych Oborzyskach.

Podsumowując obóz kierownik obozu – Roman Podgórski stwierdził, że wszystkie zaplanowane zadania i cele zostały osiągnięte. Zdaniem kierownictwa obozu, wychowawców i instruktorów młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, była aktywna, zdyscyplinowana i zachowywała się bezpieczne. Uczestnicy obozu podnieśli swoją świadomość ratowniczą, nabyli umiejętności i wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w zespołach MDP, czego potwierdzeniem był wysoki poziom zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeprowadzonych w ostatnim dniu obozu. Młodzi strażacy podnieśli także swoją sprawność fizyczną, potrafią współpracować ze sobą w grupie (drużynie) przy wykonywaniu zadań, poznali alternatywne formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Wielu uczestników w czasie zajęć na kąpielisku lub pływalni poprawiło swoje umiejętności pływackie. Podczas wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzież miała okazję dokładniej poznać swoją Małą Ojczyznę – Ziemię Kościańską, jej historię, zabytki i środowisko przyrodnicze.  Organizacja obozu przyczyniła się do stworzenia zaplecza kadrowego dla jednostek OSP oraz do spopularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej i kultywowanie tradycji ruchu strażackiego.

Powyższe zadanie i cele osiągnięte zostały przy wydatnej pomocy komendantów gminnych OSP z powiatu kościańskiego. Koordynatorem współpracy jednostek OSP był Tomasz Grzelczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Kierownik obozu podziękował także sponsorom obozu:

– Piekarnia Ciastkarnia Paweł i Maria Walenciak – za nieodpłatne przekazanie drożdżówek,

– Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Kurasiak Marian – za nieodpłatne przekazanie drożdżówek,

– Wytwórnia Lodów WSG Spółka Jawna Wytyk Paweł, Stachowiak Jerzy Antoni, Grygier Stanisław – za nieodpłatne przekazanie lodów,

– Burmistrzowi Miasta Kościan – za jednorazowe nieodpłatne wejście uczestników obozu na krytą pływalnię.

Kadrę obozu stanowili: Karina Chraplak, Izabela Gabryelczyk i Michał Banaszak – wychowawcy, Roman Podgórski – kierownik obozu.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły