Rady Miejskiej Śmigla

Podczas sesji Rady Miejskiej Śmigla, która odbyła się 26 lipca 2016 roku, przyjęta została uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Śmigiel na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2018-2020. Dotacją objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie dotychczasowego pieca węglowego na: kotły gazowe, kotły olejowe, kotły gazowo-olejowe, ogrzewanie elektryczne, wymienniki ciepła, pompy ciepła, ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe przy spełnieniu warunków przepisów unijnych.
Dofinansowaniu nie będą podlegać: zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów i innych); koszt wykonania dokumentacji wymaganej do realizacji zadania, tj. projektu budowlanego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.”Projekt uchwały powstał dzięki głosom mieszkańców naszej gminy. Cieszę się, że rada przychyliła się do tego pomysłu, jest to bowiem kolejny krok do tego by poprawić jakość powietrza na terenie miasta i gminy Śmigiel. Wysokość dotacji będzie obejmowała 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 3.500 zł brutto. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie” – komentuje burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak.
źrodło:U.M.Śmigiel

Najnowsze artykuły