Podzielą ,,fundusz’’

Już wkrótce we wszystkich sołectwach Gminy Krzywiń odbędą się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy zdecydują na co przeznaczyć środki finansowe pochodzące z funduszu sołeckiego. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zebraniach. Zgodnie z tradycją, na półmetku pierwszego miesiąca wakacji odbyła się coroczna – Narada Sołtysów Gminy Krzywiń. Z zaproszenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń skorzystało dwudziestu ,,szefów’’ samorządów sołeckich, którzy przybyli do nowo pobudowanej świetlicy wiejskiej w Rogaczewie Wielkim. Wiodąca tematyka spotkania to Fundusz Sołecki, choć nie tylko… – W przyszłym roku przeznaczymy na wydatki w ramach ,,funduszu’’ rekordową kwotę 514.294 zł i jest większy niż w tym roku o 39.269 zł. Zasady podziału środków pozostają niezmienne – tłumaczył Bartosz Kobus. Ponadto Zastępca Burmistrza omówił najbardziej palące kwestie związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych i konserwacją dróg.

Uczestnicząca w spotkaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia podziękowała sołtysom za ich obecność podczas sesji na przestrzeni czterech lat, dobiegającej końca, kadencji samorządu.  Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej Krzywinia Mateusz Nejranowski omówił dochody i problemy związane z wynajmem wietlic wiejskich w pierwszym półroczu 2018. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy zreferował także ścieżkę legislacyjną uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania i podawania. Przedstawiciele Komisji ds. szacowania szkód na terenie Gminy Krzywiń Grzegorz Walenty oraz Mieczysław Rzepka przedstawili natomiast stan prac w temacie szacowania szkód spowodowanych suszą.

Spotkanie podsumował Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – Zakres omówionych  spraw oraz poziom zaangażowania w dyskusję stanowi najlepszy dowód, że warto organizować tego typu narady. Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim sołtysom za sprawną realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok bieżący. Wasze wysiłki stanowią żywy dowód jak ważną rolę spełniają sołtysi w życiu samorządu krzywińskiego – ocenił Jacek Nowak.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły