Pozyskane środki zewnętrzne dla gminy Śmigiel

 Kolejne środki zewnętrzne pozyskane przez gminę Śmigiel.

Wniosek pn. „Wdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza w Gminie Śmigiel” został pozytywnie rozpatrzony przez WFOŚiGW i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8.573,50 zł. Wartość całego projektu obejmuje 17.147,00 zł. W wyniku realizacji projektu będzie możliwość:

 • zakupienia sensorów mierzących parametry jakości powietrza – 7 szt. Producent urządzeń zapewnia: utrzymanie serwera agregującego dane, utrzymanie platformy, prezentującej dane dla mieszkańców, dostęp do widgetu;
 • możliwość prezentowania danych na stronie urzędu, publikację danych o stanie i prognozie jakości powietrza na wybranych stronach, comiesięczne raporty pracy zamontowanych czujników,
 • zakupienia detektorów do stwierdzania poziomu szkodliwych pyłów,
 • uczestnictwa w szkoleniu nt. prawidłowego pobierania materiałów do badań próbek odpadów paleniskowych, co stworzy możliwość przeprowadzania kontroli na terenie Gminy Śmigiel oraz zapewni poprawność wyników badań laboratoryjnych z pobranych próbek.

Gmina Śmigiel, poprzez zamontowanie sieci czujników i kontrolę pyłów z pieców będzie miała możliwość:

 • przewidywania jakości stanu powietrza z wyprzedzeniem 24-godzinnym, planowania i organizowania odpowiednich działań z wyprzedzeniem,
 • dokładnego sprawdzenia newralgicznych punktów gminy i przeanalizowania, dlaczego to miejsce cechuje się szczególnie wysokim stężeniem szkodliwych substancji w powietrzu,
 • zbadania przyczyn problemu co do konkretnej lokalizacji,
 • sprawdzenia faktycznego stanu powietrza w czasie rzeczywistym i zwiększenia świadomości mieszkańców, co zmieni ich nawyki dot. ochrony środowiska,
 • pełnego wglądu i kontroli nad poszczególnymi miejscami,
 • informowanie społeczeństwa o jakości powietrza w dłuższej perspektywie czasu spowoduje większą świadomość dot. źródeł zanieczyszczeń i stanu jakości powietrza, co pozwoli na efektywniejsze planowanie inwestycji i architektury np. parków, osiedli domków jednorodzinnych itp.

Pozyskanie tych środków finansowych szczególnie mnie cieszy. Problem zanieczyszczenia powietrza z roku na rok staje się coraz poważniejszy. Zakupienie sprzętu mierzącego parametry jakości powietrza, a także detektorów do stwierdzania poziomu szkodliwych pyłów na pewno będzie kolejnym krokiem do walki z zanieczyszczeniami – komentarz burmistrz Śmigla Małgorzaty Adamczak.

 1. Gmina otrzymała dofinansowanie na projekt „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Śmigiel, w celu zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii”. Wartość projektu opiewa na kwotę 61.650,00 zł, a pozyskane dofinansowanie to kwota do 32.000,00 zł, czyli do 51,91% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

W celu efektywniejszego poprawy bezpieczeństwa ekologicznego na terenie Gminy Śmigiel i powiatu kościańskiego zostanie zakupiony sprzęt i oddany do użytkowania jednostkom: OSP Śmigiel, OSP Czacz, OSP Nietążkowo, OSP Stare Bojanowo. Po zrealizowaniu zadania wzrośnie poczucie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie gminy i powiatu, a tym samym zmniejszy się czas reakcji na zdarzenia niepożądane, zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu – komentarz burmistrza Śmigla Małgorzaty Adamczak.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt:

Jednostka OSP Śmigiel:

– motopompa pływająca (1 szt.),

– wentylator oddymiający (1 szt.),

– wąż W – 52 (20 szt.),

– piła do stali betonu (1 szt.),

– pilarka (1 szt.).

Jednostka OSP Czacz:

– pompa szlamowa (1 szt.),

– wentylator oddymiający (1 szt.),

– piła do stali betonu (1 szt.),

– pilarka (1 szt.).

Jednostka OSP Nietążkowo

– wąż W – 110 (15 szt.),

– pilarka (1 szt.).

Jednostka OSP Stare Bojanowo

– wąż W – 75 (20 szt.),

– agregat prądotwórczy (1 szt.),

– pilarka (1 szt.).

 

 

źródło:Gmina Śmigiel

Najnowsze artykuły