Nieruchomości gminne na sprzedaż

Rada Gminy Kościan przychylnie ustosunkowała się do propozycji Wójta w sprawie zbycia nieruchomości gminnych. Stosowną uchwałą wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 10/23 o powierzchni 0,1006 ha położonej w Gryżynie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, będącej własnością Gminy Kościan oraz udział w wysokości 362/799 części w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  10/22 o pow. 0,0487 ha sąsiadująca z powyższym gruntem.  Rada Gminy Kościan wyraziła również zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni ok. 38 m2, wraz  z udziałem części nieruchomości działki nr 29/10 o powierzchni 0,2483 ha mieszczącego się w miejscowości Granecznik, obręb Choryń, będącym także własnością Gminy Kościan.Nabywca oraz cena zbywanych nieruchomości zostaną ustalone w drodze przetargu poprzedzonego oszacowaniem ich wartości przez rzeczoznawcę.

źródło:Gmina Kościan

 

 

Najnowsze artykuły